Główny budynek WSCKZiU NR 2

WSCKZiU Nr 2 w Poznaniu

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Poznaniu jest placówką publiczną, która została powołana Uchwałą nr XXVI/467/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.09.2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu pn. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Nadrzędnym celem Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu jest tworzenie przyjaznego miejsca do kształcenia ustawicznego, gdzie można rozwijać swoje talenty i realizować pasje zawodowe w zakresie problematyki społecznej. Centrum zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej oraz kadr medycznych.

Słuchacze WSCKZiU Nr 2 III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

Grupa projektowa WSCKZiU Nr 2 III roku w Poznaniu postawiła sobie za zadanie przygotowania Seminarium tematycznego, zapraszając specjalistów do dyskusji nad strategią systemowego wsparcia dziecka. Kluczowym elementem jest poszerzanie świadomości społecznej, zwłaszcza wśród młodzieży w szkołach oraz poparcie dla kampanii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Projekt socjalny ma na celu budowanie pozytywnego obrazu rodzin zastępczych, zwiększenie świadomości społecznej wobec rodzicielstwa zastępczego oraz zachęcenie do zaangażowania się w tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej.