Dramatyczny apel: Tysiące dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy

Artykuł opisuje tragiczną historię siedmiomiesięcznego chłopca, Wojtusia, który został znaleziony martwy w wyniku znęcania się przez własnego ojca. Przed jego śmiercią dzieci miały być odebrane z rodziny przez sąd, jednak brak miejsc w pogotowiach zastępczych spowodował opóźnienie tej decyzji. Ta sytuacja nie jest odosobniona – w Polsce jest tysiące niezrealizowanych postanowień sądowych dotyczących odebrania dzieci z niebezpiecznych domów rodzicielskich. Brak miejsc w pieczy zastępczej powoduje, że dzieci pozostają w środowiskach, gdzie są narażone na różnego rodzaju zagrożenia, a system nie zawsze jest w stanie skutecznie ich chronić.

Potrzebna jest gruntowna reforma pieczy zastępczej, aby zwiększyć liczbę rodzin zastępczych, poprawić ich wynagrodzenie i zapewnić lepszą koordynację działań. Pomimo zapowiedzi ministerstwa rodziny o reformie, nie ma konkretnych terminów jej wprowadzenia. Sytuacja jest pilna, a dzieci nie mogą czekać.

Przeczytaj pełny artykuł, aby lepiej zrozumieć skalę problemu oraz propozycje rozwiązań, które mogą poprawić sytuację dzieci potrzebujących pomocy.

https://parenting.pl/wojtus-czekal-pol-roku-az-zmarl-tysiace-dzieci-w-takiej-sytuacji