Naszym celem jest dobro dziecka. O pieczy zastępczej w MRPiPS

W dniu 29 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie pieczy zastępczej. Jednym z najważniejszych tematów poruszonych była deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i dążenie do rozwijania jej jak najbardziej rodzinnych form.
Z inicjatywy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk powołano pięć zespołów roboczych, które wypracują rekomendacje rozwiązań:
1. rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzicielstwa zawodowego
2. wsparcia systemowego pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich
wychowanków
3. instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym zmian funkcji placówek opiekuńczo-
wychowawczych
4. wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami umieszczonych w pieczy zastępczej
5. promocji rodzicielstwa zastępczego