Zakończenie ankiet

Etap przeprowadzania badań za pomocą arkusza ankiety zakończony. Czas na opracowanie wyników badań. Trwa etap zapoznania z literaturą dotyczącej pieczy zastępczej i ogólnie obszaru naszego projektu.