Spotkanie w siedzibe MOPR

Kolejne spotkanie w MOPR Poznań za nami. Tym razem spotkaliśmy się z p. dyr. Anną Krakowską
i p. kier. Markiem Oziemkowskim z całą naszą grupą wraz z opiekunem p. Renatą Dobrzyńską. Na spotkaniu przekazano nam najważniejsze informacje z zakresu pieczy zastępczej oraz doprecyzowaliśmy ankietę, która ma nam pomóc w określeniu jaka jest wiedza poznaniaków w tym temacie.