Początki projektu

Rozpoczynamy pracę nad naszym projektem socjalnym w zespole. Burzliwe dyskusje za nami. Temat ustalony : „Podmiotem jest zawsze dziecko, czyli jaki powinien być plan wspierania pieczy zastępczej