Spotkanie w MOPR

Rozpoczynamy działanie w sprawie naszego projektu. Odbyło się spotkanie MOPR Poznan z p.Anną Krakowską – Dyrektor MOPR Poznań, p. Markiem Oziemkowskim – kier. Działu Opieki Zastępczej oraz Promotora naszej grupy p. Renatą Dobrzyńską. Spotkanie było bardzo owocne. Omówiono całkoształt i udział MOPR-u w naszym projekcie.